50€ η επίσκεψη
στον ψυχολόγο,
4€ το λίτρο η ρακί..
Νομίζω η επιλογή
Είναι ξεκάθαρη!!

Σχόλια


Προτεινόμενα

Συλλέγουμε Δεδομένα σας.

Περισσότερα