Τελικά
το πιο ασφαλές
μέσω μεταφοράς
σε αυτή τη χώρα
είναι το μέτρο της Θεσσαλονίκης..

Σχόλια


Προτεινόμενα

Συλλέγουμε Δεδομένα σας.

Περισσότερα